5 هدف اصلی یک مدیر پروژه

این اهداف در تمامی صنایع و انواع پروژه ها عمومیت دارند. بدون در نظر گرفتن تجربه مدیریتی شما، این 5 هدف را در مدیریت پروژه های خود لحاظ نمایید.

هدف اول: پایان به موقع پروژه
این هدف قدیمی ترین و یکی از مهتمرین اهداف مدیران پروژه می باشد. این هدف از سخترین اهداف نیز به شمار می آید به این دلیل که نیازها دائما در طول اجرای پروژه تغییر می یابد و احتمالا زمانبندی تهیه شده در ابتدای پروژه نیز بسیار خوشبینانه بوده است.
به منظور موفقیت در این زمینه، شما باید محدوده پروژه را به دقت مدیریت نمایید. فرایند کنترل تغییر را در چرخه حیات پروژه اجرا نمایید تا بدینوسیله همه تغییرات در محدوده پروژه مدیریت شوند.
همیشه برنامه پروژه را به روز نگاه دارید و پیشرفت وقعی را در قیاس با پیشرفت برنامه ای بسنجید. هرگونه انحراف از برنامه را شناسایی و اقدمات مورد نیاز برای اصلاح آنها را انجام دهید.
هدف دوم: اتمام پروژه درچارچوب بودجه تعیین شده
به منظور حصول اطمینان از به وقوع پیوستن صحیح هزینه های پروژه، شما باید بودجه پروژه را در ابتدای پروژه تعیین و هزینه ها را در قیاس با آن بسنجید. در این بودجه باید انواع هزینه های پروژه را که در طول پروژه رخ می دهد، لحاظ نمایید، این هزینه ها ممکن است که بابت نیروی انسانی، تجهیزات، مصالح و یا تامین کنندگان باشد. در ادامه شما باید تعیین نمایید که هزینه های هر فعالیت در برنامه به چه صورت رخ می دهد و انحرافات از برنامه را مشخص نمایید.
اطمینان حاصل نمایید اگر در برخی از فعالیتها با اضافه هزینه مواجه شدید می توانید در سایر فعالیت ها این هزینه ها را جبران نمایید. بدین روش، می توانید هزینه پروژه را کنترل و پروژه را در چارچوب هزینه تعیین شده تحویل دهید.
هدف سوم: برآوردن نیازها
هدف در اینجا برطرف نمودن نیازهایی است که در ابتدای پروژه تعیین شده است. چه این نیازها نصب یک سیستم IT باشد یا ساخت یک پل یا اجرای یک فرآیند جدید، نیازهای پروژه شما راه حل هایی را تولید می نماید که باید این نیازها را به صورت کامل برطرف نمایند.
شما باید مطمئن شوید که نیازهای پروژه در ابتدای پروژه تعیین شده است. اگر ابهامی در آنها به هر صورتی وجود داشته باشد، این مشکل که شاید در ابتدا مسئله کوچکی در نظر گرفته می شد، می تواند تبدیل به مسئله بزرگی گردد و باعث هزینه زیاد و صرف زمان زیادی نیز گردد.
هدف چهارم: کسب رضایت مشتری
شاید شما بتوانید پروژه را به موقع، تحت بودجه تعیین شده به اتمام برسانید و همچنین همه نیازهای تعین شده را نیز برآورده نمایید، اما با این وجود بازهم مشتری ها ناراضی باشند. این امر معمولا به این دلیل است که انتظارات آنها پس از شروع پروژه تغییر کرده است و به صورت مناسبی مدیریت نشده است.
به منظور حصول اطمینان از این که مشتری و یا سایر ذینفعان در پایان پروژه خشنود خواهند بود، شما باید انتظارات آنها را به دقت مدیریت نمایید. اطمینان حاصل نمایید که آنها از پیشرفت پروژه مطلع می گردند. همواره به آنها اطلاعات صحیح و روشنی از پروژه ارائه نمایید. به آنها اجازه دهید که نظراتشان و نگرانی های خویش را به صورت منظم ارائه نمایند. هنگامی که نمی توانید پروژه را به موقع تحویل دهید و یا تغییری در پروژه نیاز هست، این موارد را به موقع به آنها اطلاع دهید. همواره صداقت و روشنی بهترین ابزار برای کنترل انتظارات مشتری است.
هدف پنجم: خشنودی تیم
اگر شما همه این موارد را بتوانید با یک تیم شاد انجام دهید، آن وقت تمایل شما برای انجام پروژه های مشابه افزایش می یابد. و احساس کارکنان شما نیز بدین صورت خواهد بود. رضایت کارکنان در موفقیت پروژه نقش به سزایی دارد. می توانید تیم را با دادن پاداش و تشویق آنها به موفقیت خشنود نمایید. به آنها کارهایی را تخصیص دهید که سبب تکمیل توانایی آنها گردد.

ورود
 
 
     
کلیه حقوق مادی و معنوی نزد پورتال شرکت مهندسین مشاور ویرا کنترل کوار محفوظ میباشد
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا