EPM اجرای سیستم مدیریت پروژه سازمانی

راهکار مدیریت پروژه سازمانی ویرا:
مدیریت پروژه سازمانی یک رشته از رشته های توسعه سازمانی می باشد که سازمان ها را در مدیریت یکپارچه حمایت و آنها را با تغییرات و دگرگونی های محیط همراستا می سازد. در سالهای اخیر با استفاده از تجربیات سازمانها در زمینه های IT مفهوم مدیریت پروژه سازمانی بسیار خاص شده است. با توجه به این موضوع که تمرکز در دهه 1990 بروی مدیریت یک پروژه و در دهه اخیر تمرکز به سمت مدیریت همزمان چند پروژه و در واقع سبد پروژه ها حرکت کرده است مفهوم مدیریت آنها نیز دست خوش تغییر گردیده است. امروزه در سازمان ها پروژه در کنار سایر پروژه ها قرار دارد و یا خود بخشی از یک برنامه است و قطعا منابعی را مورد مصرف قرار می دهد که در سایر پروژه ها نیز به اشتراک گذاشته شده است.
برای تسهیل، تسلط و کنترل، ضروری است که بتوان پروژه ها را در سازمان بوسیله یک سری فرایندها، روش ها و ابزارهای مدیریت پروژه سازمانی به صورت یکپارچه مدیریت، نظارت و کنترل وضعیت نموده. عموما سازمان هائی که روش کار مدیریت پروژه سازمانی را اتخاذ می کنند به پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه (PMO) یا دفتر مدیریت پروژه سازمانی (EPMO) که به علت مطرح بودن آن در سطح کل سازمان اولویت های سازمان را بهتر پوشش می دهد، انتخاب و پیاده سازی می کنند. در عین حال به اتخاذ و سفارشی سازی متدولوژی های مدیریت پروژه مطابق با استانداردهائی مثل PMBOK, PRINCE2 و یا مفاهیم IPMA می پردازند. شرکت مهندسین مشاور ویرا با ارائه خدمات یکپارچه مدیریت پروژه در زمینه طراحی، پیاده سازی و اجرای سیستم های مدیریت پروژه از قبیل پیاده سازی PMO ، طراحی و پیاده سازیPMIS، طراحی و بومی سازی متدولوژی خدمات خود را در جهت بهینه سازی سیستم مدیریت پروژه سازمانی کارفرمایان محترم ارائه می دهد.
چالش دیگر مدیریت موثر پروژه درگیر با توانائی برنامه ریزی، پی گیری و مدیریت تمام جنبه های هر پروژه و هماهنگ کردن تمام تلاشهای افراد درگیر در پروژه است. البته امروزه مدیران پروژه درگیر با چالش های در حال رشد دیگری هستند از جمله:
• جغرافیا: پراکندگی جغرافیائی اکثر نیروهای سازمانی، لزوم وجود یک انبار اطلاعات متمرکز از پروژه را  که برای همه قابل دسترس باشد، پر رنگ تر می کند.
• دلواپسی های مالی: فرایند های مدیریت پروژه در زمانی که سازمان ها بر هزینه ها و نرخ سود آوری خود تمرکز دارند بسار حیاتی می شود.
• ذی نفعان متعدد: شفافیت بیشتر فرایند های مدیریت پروژه مستلزم درگیری ذی نفعان بیشتر در فرایند مدیریت پروژه است. کسانی که نیازمند داشتن دید شفاف از اطلاعات پروژه برای نظارت پیشرفت و دسترسی آسان به اطلاعات دقیق هزینه ها، خطوط زمانی و تخصیص منابع هستند تا تصمیم سازی آگاهانه ای داشته باشند.
شرکت مهندسین مشاور ویرا با کمک راه حل مدیریت پروژه سازمانی (EPM) دید کاملی از عملکرد پروژه و همچنین مجموعه پروژه های سازمان در قالب سبد پروژه، برای ارزیابی مدیران اجرائی و مدیران ارشد کسب و کار از همراستائی آنها با اهداف شرکت، فراهم می کند. البته اعضاء تیم پروژه نیز بوسیله یکپارچگی کامل سیستم مدیریت پروژه سازمانی با سایر ابزار های مورد استفاده آنها در مدیریت پروژه از این راه حل بهره مند می شوند و در جهت اشتراک راحت تر اطلاعات و هماهنگی حرکت خواهند کرد

مزایای اصلی راه حل مدیریت پروژه سازمانی ویرا:
دو مزیت اصلی که عموما شرکت ها را مشتاق به استفاده از راه حل های مدیریت پروژه سازمانی می نماید عبارتند از:
1- افزایش بهره وری
2- افزایش عملکرد کسب و کار


1- افزایش بهره وری:
رویکرد مدیریت پروژه سازمانی ویرا قابلیت های نقش محور ایجاد می کند که موجب افزایش بهره وری گروه های مختلف کاربران بر مبنای مسئولیت ها، ابزار ها و نرم افزارهای مورد استفاده آنها می شود.


2-  افزایش عملکرد کسب و کار
اتخاذ سیستم مدیریت پروژه سازمانی ساختاری را برای استاندارد سازی فرایند های مدیریت پروژه و ثبت تجارب برتر در سازمان  فراهم می کند. به عنوان مثال در شرکتی که حدود 800 تا 1000 پروژه با ابعاد مختلف را اجرا می کند بدون سیستم مدیریت پروژه سازمانی هر پروژه به صورت مجزا و مستقل و با نرم افزار های مربوطه مدیریت می شود. با استفاده از سیستم مدیریت پروژه سازمانی مدیریت شرکت می تواند دیدی واحد از تمام پروژه های در دست اجرا داشته باشد و پروژه ها را بدون تناقض ارزیابی و در عین حال مشکلات و حوزه های ریسک را شناسائی کند. با دید واضح ایجاد شده توسط این سیستم، شرکت می تواند تلاش های خود را همراستا کند و منابع موجود را در پروژه ها به اشتراک گذاشته و هزینه ها را کاهش دهد.
از مزایای همراستای این سیستم در جهت افزایش عملکرد کسب و کار می توان به ایجاد قابلیت بهینه سازی سبد پروژه، ارتقاء مدیریت فرایند ها، استفاده بهینه تر از منابع، کاهش هزینه های بالا سری اداری و افزایش سود آوری  اشاره نمود.

ورود
 
 
     
کلیه حقوق مادی و معنوی نزد پورتال شرکت مهندسین مشاور ویرا کنترل کوار محفوظ میباشد
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا